Piotr Sciesiński

Bezpieczna umowa najmu mieszkania (książka papierowa)

Nieodzowna książka dla Ciebie pomoże zabezpieczyć Twój biznes:

 

 • Konkretne, przykładowe klauzule umowne. Omówienie dostępnych rozwiązań prawnych w każdym obszarze umowy najmu.
 • Samodzielnie zmodyfikujesz dostarczone wzory umów by lepiej odpowiadały Twoim oczekiwaniom. Umowa będzie w pełni zgodna z prawem i należycie zabezpieczy Twoje interesy.
 • Pełen komentarz do umów najmu mieszkania do celów mieszkalnych, użytkowych oraz umowy najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego lokalu.

 

138 racjonalnych klauzul umownych

 • PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW!
 • MINIMALIZUJESZ WSZELKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z NAJMEM!
 • PRZEWIDUJESZ I WYKLUCZASZ SYTUACJE NIEJASNE!
 • UNIKASZ WIELKICH STRAT!
 • ZARABIASZ WIĘCEJ I MASZ MNIEJ STRESÓW!

 

Oprócz książki otrzymasz:

 

 • 15 wzorów umów
 • 10 wzorów upomnień
 • 10 wzorów wezwań
 • 12 wzorów innych pism

 

W książce znajdziesz odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadajesz sobie na temat umowy najmu:

 

 • Jak wybrać optymalną umowę?
 • W jaki sposób tworzyć i modyfikować umowy najmu by były korzystne dla Ciebie?
 • Jakie zapisy umowne są nieważne i dlaczego jest to niebezpieczne?
 • Ile stron powinna zawierać dobra umowa najmu?
 • Czy lepsza jest umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?
 • Jak zabezpieczyć swoje interesy gdy wynajmujesz mieszkanie kilku osobom?
 • Jak zmodyfikować umowę w trakcie jej trwania?
 • Jaka jest różnica formy pisemnej i formy pisemnej z rygorem nieważności?
 • Co to jest solidarność wierzycieli i solidarność dłużników? Dlaczego musisz to wiedzieć?
 • Czy umowa „na firmę” jest lepsza niż „na osobę”?
 • Co powinien zawierać dobry protokół przekazania lokalu?
 • Czy najemca może żądać zapłaty za ulepszenia których sobie nie życzysz?
 • Kto powinien naprawić cieknący kran, a kto wymienić żarówkę?
 • Jak zabezpieczyć sobie wejście do lokalu bez posądzania o włamanie?
 • Czy najemca może odmówić inspekcji lokalu?
 • Jak waloryzować czynsz?
 • Jak żądać zapłaty należności za media już po rozliczeniu kaucji?
 • Jak optymalnie pobierać opłaty niezależne od właściciela?
 • Jakie odsetki należą się od nieterminowych zapłat?
 • Czy najemca powinien sprzątać klatkę schodową?
 • Kiedy można żądać wpłaty kaucji i co ona zabezpiecza?
 • Co można potrącić z kaucji i jak na niej dodatkowo zarobić?
 • Co to jest klauzula salwatoryjna i dlaczego musisz ją stosować?
 • Jak oznaczyć sąd właściwy do rozstrzygania sporów z najemcą?
 • Jak rozwiązać umowę najmu z niepłacącym najemcą?
 • Jak przyśpieszyć eksmisję nieuczciwego najemcy?
 • Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony?
 • Jak zabezpieczyć się przed automatyczną zmianą umowy na czas nieokreślony?
 • Czy warto stosować umowę najmu okazjonalnego?
 • Dla kogo tak na prawdę wprowadzono umowę najmu okazjonalnego?
 • Jakie umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać załączniki i jak je przygotować?

 

O autorze:

 

Piotr Sciesiński – Ekspert w obszarze prawa najmu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.Bloger i praktyk najmu z kilkunastoletnim doświadczeniem. Właściciel kilku nieruchomości.

Gratisy dodawane do książki:

 

Gratis 1:

Zestaw 16 wzorów umów, załączników i pism związanych z zawarciem umowy najmu. Opracowany niezwykle starannie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami:

 • Umowa najmu na cele mieszkalne – jeden najemca (wersja podstawowa)
 • Umowa najmu na cele mieszkalne – jeden najemca (wersja rozbudowana)
 • Umowa najmu na cele mieszkalne – kilku najemców (wersja podstawowa)
 • Umowa najmu na cele mieszkalne – kilku najemców (wersja rozbudowana)
 • Umowa najmu okazjonalnego lokalu – jeden najemca (wersja podstawowa)
 • Umowa najmu okazjonalnego lokalu – jeden najemca (wersja rozbudowana)
 • Umowa najmu okazjonalnego lokalu – kilku najemców (wersja podstawowa)
 • Umowa najmu okazjonalnego lokalu – kilku najemców (wersja rozbudowana)
 • Umowa najmu instytucjonalnego lokalu – jeden najemca (w. podstawowa)
 • Umowa najmu instytucjonalnego lokalu – jeden najemca (w. rozbudowana)
 • Umowa najmu instytucjonalnego lokalu – kilku najemców (w. podstawowa)
 • Umowa najmu instytucjonalnego lokalu – kilku najemców (w. rozbudowana)
 • Umowa najmu na cele użytkowe
 • Protokół wydania lokalu
 • Akt notarialny – dobrowolne poddanie się egzekucji (instytucjonalny)
 • Akt notarialny – dobrowolne poddanie się egzekucji (okazjonalny)
 • Oświadczenie najemcy zawierające wskazanie lokalu
 • Oświadczenie właściciela lokalu
 • Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalenego lokalu
 • Załącznik – opis stanu lokalu
 • Pełnomocnictwo do zawarcia i wykonywania umowy najmu w imieniu wynajmującego

 

Gratis 2:

Zestaw wzorów pism niezbędnych do skutecznego wypowiedzenia umowy najmu i zakończenia umowy.
Każdy wzór dokumentu zawiera dodatkowo omówienie stanu faktycznego, w którym należy go zastosować. Zawierają także przywołanie odpowiednich przepisów prawa, które mogą być pomocne w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości lub przekonania najemcy. Każdy wzór zawiera opis procedury związanej ze skutecznym osiągnięciem planowanego rezultatu.

 

Najem na cele mieszkalne:

 • Wypowiedzenie z powodu braku terminowych płatności
 • Wypowiedzenie z powodu niewypełniania warunków umowy
 • Wypowiedzenie z powodu podnajęcia mieszkania
 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony
 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony
 • Upomnienie najemcy przed wypowiedzeniem umowy
 • Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu
 • Wezwanie do zapłat czynszu wraz z zagrożeniem wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Protokół zwrotu lokalu mieszkalnego

 

Najem na cele użytkowe:

 • Wypowiedzenie z powodu niewypełniania warunków umowy
 • Wypowiedzenie z powodu braku terminowych płatności, bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie z powodu podnajęcia bez zgody
 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony
 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony
 • Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu
 • Przedsądowne wezwanie do zapłaty zaległego czynszu
 • Wezwanie do zapłat czynszu wraz z zagrożeniem wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Protokół zwrotu lokalu użytkowego

 

Gratis 3:

 • Rozliczenie kaucji zabezpieczającej
 • Umowa zamiany najemcy – jeden najemca
 • Umowa zamiany najemcy – kilku najemców
 • Uznanie długu czynszowego przez najemcę

 

Tutaj obejrzysz spis treści książki.

Tutaj przeczytasz przykładowy rozdział.

Waga 0,3 kg